Paketresa
Storstad
Rundresor
Premium
Golf
Skidresor

Resegarantier

För dig som bokat direkt med Solresor:

Viktigt att veta om resegarantier

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten på grund av konkurs. Resenären kan då ansöka om ersättning.

Från och med avresor 1 december 2016 omfattas Solresor av Rejsegarantifonden i Danmark, nummer 1242.
Du kan få ersättning från Rejsegarantifonden om du har en bokat en paketresa, paketliknande resa eller bara en flygstol. För att få ersättning från Resegarantifonden skall en ansökan göras enligt instruktion på www.rejsegarantifonden.dk.

För mer information besök www.rejsegarantifonden.dk.

Resegarantier

För dig som bokat med en svensk återförsäljare eller resebyrå:

Viktigt att veta om resegarantier

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

Resegarantilagen gäller för:
Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller av någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda personer som är knutna till varandra. Resegaranti skall finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner.

Paketreseliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketreseliknande resor, d v s resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t ex på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett på flyget är däremot inte skyddad av resegarantin.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information besök www.kammarkollegiet.se
eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-700 08 00.

Dela nuvarande URL via E-mail