Paketresa
Rundresor
Premium
Golf

Innan avresan

Anslutning/ Övernattning 
Det förekommer flygförseningar, inställda flyg och det kan också ske oplanerade tidtabellsförändringar med kort varsel.
Om du behöver boka hotellövernattning eller annan anslutningstransport till din charterresa bör du alltid välja att boka ombokningsbara biljetter, för att undvika om-/avbokningskostnader. Du bör försäkra dig om att det är minst två och en halv timme mellan anslutningen och charterresan.Avbeställning
Om du eller någon annan i resesällskapet blir förhindrad att genomföra resan måste du omedelbart avboka resan direkt hos oss. Resan påbörjas efter incheckning. Om du inte avbeställer din resa eller inte kommer i tid till avreseflygplatsen sker ingen återbetalning av resans pris. Uppstår det att ni måste avboka er resa då Solresor ej har öppet ber vi er att skicka oss ett mail på: info@solresor.se

Barn under 2 år
Barn som under hela resans längd har åldern 0-23 månader reser som spädbarn (infant) och betalar endast 396:- för sin resa. Detta under förutsättning att de inte har eget säte på flygplanet samt sover i förälders bädd eller i barnsäng. Barnsäng ska önskas vid bokningstillfället och ingår i avgiften om möjligheten finns. För bokningar som görs på hemsidan, ta kontakt med oss för önskemål av barnsäng. Vid resor med reguljärflyg betalar vanligtvis barn som på hemresedagen ej fyllt 2 år 10% av normalt vuxenpris. En barnvagn får medtagas kostnadsfritt på de flesta flygbolag. Observera att allt specialbagage, inklusive barnvagnar, ska vara packat i väska/skydd avsedd för specialbagage. Är specialbagaget inte packat i väska/skydd ersätter inte flygbolaget eventuellt skadat specialbagage. Väskor/skydd till specialbagage kan hyras på www.airshells.com och hämtas upp på flygplatsen innan avresa. Barn under 2 år (infant) får ha med sig 10 kilo incheckat bagage (gäller endast Primera Air). OBS inget annat handbagage än sådant som är absolut nödvändigt under flygningar med Primera Air.

Betalning med kort
Oavsett om du bokat din resa via internet eller telefon, kan du betala resan via vår internetbutik på www.solresor.se. Din betalning registreras direkt i vårt system utan någon fördröjning: http://www.solresor.se/required-pages/login-page/

Biljett
Biljetten gäller som orderbekräftelse och resehandling. Det är viktigt att du kontrollerar uppgifterna på biljetten. Skulle något vara oklart eller felaktigt måste du omgående kontakta oss.

Flygbiljett reguljärflyg
En reguljär flygbiljett är en personlig värdehandling. Det är mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat samt överensstämmer med ditt pass. Ev. felaktigheter skall påtalas omgående då bokningsbekräftelsen erhålles. Påtalas felet senare kan flygbolaget ta ut en extra kostnad för namnändringen som bekostas av resenären.

Flygstol
Resenär som köpt endast flygstol måste bekräfta sin hemresa på resmålet senast 24 timmar före aktuell hemresetidtabell.

Helg- och högtidsdagar
För lokala helg- och högtidsdagar hänvisar vi till respektive lands turistbyrå eller ambassad.

Pass och Visum
Sedan tull-och polissamarbetet inom ramen för Schengenavtalet inletts gäller följande passregler: Vid in-och utresa i land som står utanför Schengensamarbetet sker kontroll av dina resedokument inklusive pass på sedvanligt vis. Vid in- och utresa i land som ingår i Schengensamarbetet sker ofta ID-kontroll i samband med incheckningen. Däremot sker ingen passkontroll från polisens sida. Det nationella identitetskortet, som utfärdas av Polisen och som gäller för resa inom Schengenområdet är en fullgod resehandling i form av ett ID-kort och som styrker såväl innehavarens identitet som medborgarskap. Det godtas av flygbolag, rederier, bussbolag och hotell.
Vi rekommenderar att du alltid tar med ditt pass, vart du än reser. Detta gäller såväl barn som vuxna. I många länder måste du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap vid incheckning på hotell eller på anmodan av polis eller annan myndighet. Pass är i dessa fall oftast den enda giltiga identitetshandlingen.
Observera att ett svenskt körkort ej är en godkänd id-handling för resor och skiljer sig från det som kallas nationellt id-kort För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. Kontrollera att ditt pass är giltigt inför resan. Beställ nytt pass i god tid. Observera att ett pass, för att vara giltigt, inte får ha några skador. De flesta länder har restriktioner/rekommendationer om passets giltighetstid. För exakt information, kontakta berörd ambassad. För ytterligare frågor om pass, läs mer på polisens hemsida.
För svenska medborgare krävs visum för inresa till vissa länder. Det kan även i sällsynta fall vara så att en svensk medborgare av utländskt ursprung inte automatiskt har inreserätt till ett land. Kontakta det aktuella landets ambassad eller konsulat i Sverige. 
För resenärer med utländskt pass kan helt andra regler gälla. Visumregler och ytterligare information finns på Utrikesdepartementets webbplats. 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i visum/passreglerna som inte kommit oss tillhanda.

Vi ber dig uppmärksamma att det är ditt eget ansvar som resenär att försäkra dig om att du har de handlingar som är nödvändiga för resans genomförande såsom giltigt pass och visum. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär inte kan uppvisa giltigt pass eller visum vid incheckning. Ogiltigt pass eller eventuellt saknat visum leder till nekad ombordstigning.

Programändringar
Ändringar i researrangemanget kan ske ända fram till avresan. Ett flygplan kan bli försenat, byggnation kan påbörjas störande nära hotellet, en swimmingpool kan gå sönder etc. Väsentliga ändringar är sällsynta men kan uppstå och vår målsättning är alltid att meddela er så snart ändringen kommit till vår kännedom . Det är därför av största vikt att man uppger korrekta kontaktuppgifter vid bokning.

Reklamation
Våra resor är omsorgsfullt planerade och vi har lagt stor vikt vid att kontrollera uppgifterna på vår hemsida. Om något inte skulle fungera till belåtenhet måste du påtala detta och förklara varför till vår platspersonal. Om du är på ett resmål utan platspersonal vänder du dig till vår lokala samarbetspartner. (Kontaktuppgifter fås vid ankomst.) Härvid kan vi ofta åtgärda problemen redan på plats. Skulle du ändå inte vara nöjd med hanteringen av ditt ärende på resmålet har du möjlighet att skriftligen reklamera efter hemkomst. Ditt brev/mail ska innehålla uppgifter om resmål, avresedag, bokningsnummer och en kort redogörelse för klagomålet samt vara oss tillhanda senast två månader efter hemkomsten. Reklamationen skickas företrädesvis via detta formulär: http://www.solresor.se/kontakt/reklamation/ Gäller ditt ärende flygresan, skadat eller försenat bagage hänvisar vi i första hand till flygbolaget du reste med. Om ditt ärende gäller sjukdom, skada eller stöld är det istället ditt försäkringsbolag du ska kontakta. Köpte du en reseförsäkring när du bokade din resa är du försäkrad hos Gouda.

Hälsa

Allergier
Vi reser till många olika länder, och kunskapen om specialkoster och allergier varierar men är generellt sämre än i Sverige. Hotellpersonalen kan ibland ha svårt att svara på exakt vilka ingredienser som finns i de olika maträtterna. Vi som researrangör har ytterst liten påverkan på tillagningsmetoder och utbud av specialmat på hotellen. På våra flygningar kan man boka några typer av specialkost. Specialkost på hotellet, kan således aldrig garanteras.

Att resa med funktionshinder
Har du på något sätt en nedsatt rörelseförmåga pg a något funktionshinder (nedsatt rörlighet på grund av någon form av fysisk funktionshinder, psykiskt funktionshinder, psykisk funktionsnedsättning eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till särskilda behov) är det viktigt att du informerar oss om detta vid beställning av resan. (Vid sådan förfrågan nära inpå avresa är det normalt sett mycket svårt att få garantier från Solresors leverantörer.) Hotell och lägenheter på resmålen har ytterst sällan rum som är anpassade för den funktionshindrades behov och som fyller de normer som DHR (De Handikappades Riksförbund) ställer. De hotell vi erbjuder är godkända efter lokal standard. Tillgång till hotellets alla faciliteter kan inte garanteras. De flesta hotell och lägenhetsanläggningar utomlands är inte anpassade för t ex rullstolar. Eftersom det är svårt att redovisa den exakta handikappvänligheten för våra inkvarteringar ber vi dig kontakta oss på Solresor för mer information. Observera att hotellen ofta kan vara belägna i områden som inte lämpar sig för t.ex. rullstolsburna.
Vad gäller transfer mellan flygplats och hotell vid medförande av rullstol bör taxitransfer bokas då transferbussarna oftast inte har möjlighet att medföra rullstolar. Vår personal på plats försöker alltid vara behjälplig vid ankomst/avresa, men har dessvärre inte möjlighet att lyfta eller bära funktionshindrade eller deras bagage.

Flygplatserna kan erbjuda olika former av assistans till passagerare med funktionshinder. När detta upplyses till Solresor vid bokning av resan, vidarebefordrar vi denna information till berört flygbolag, som i sin tur beställer denna tjänst av flygplatsen. Flygbolaget måste dock beställa assistansen senast 48 timmar innan avresan, så tänk på att upplysa detta redan vid bokning. Observera att flygbolagen har en begränsning på hur många passagerare med funktionshinder som kan åka med samma flyg.

Säkerhet och hälsa
Standard och regelverk varierar från land till land och håller inte alltid samma höga nivå som vi är vana vid. Vi kräver att alla Solresors hotell uppfyller gällande hälso-, säkerhets- och brandföreskrifter som gäller i respektive land.

Vaccinationer och hälsofrågor
Krav och rekommendationer rörande vaccination är föränderlig information. Kontakta därför din läkare eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer inför resan.

Boende/Under resan

Avstånd
Angivna avstånd till bland annat strand och centrum mäts från hotellets tomtgräns och är därför inte alltid exakta. Många hotell består av flera byggnader vilket innebär att avstånden till t ex reception och restaurang kan variera.

Balkong/terrass/utsikt
Terrass eller balkong finns ofta att tillgå och ibland även möjlighet att boka specifik utsikt. Om terrass, balkong resp.utsikt ej står omnämnt på din bokningsbekräftelse är detta ej heller något vi kan garantera. Balkong/terassen är inte alltid möblerad eller storleksmässigt anpassad efter antalet boende i rummet/lägenheten. Havsutsikt kan innebära delvis eller frontal utsikt mot havet.

Bilder
Vissa bilder på vår hemsidan är av fototekniska skäl fotograferade med vidvinkelobjektiv. Detta kan ibland medföra att hotell, rum och pooler ser större ut än i verkligheten. Eftersom rum och lägenheter kan skilja sig åt inom samma hotell skall interiörbilderna samt exteriörbilderna ses som typexempel vilken kan innebära att de rum eller den lägenhet som du har bokat kan se annorlunda ut samt ha ett annat läge. Läs därför alltid vår beskrivning av anläggningen och rummet för att få en mer heltäckande uppfattning.

Buller och störningar
En del av våra hotell ligger i turistområden med folkliv och kvällsaktiviteter. Ljudnivån från t.ex. barernas och restaurangernas musikanläggningar utanför hotellen kontrolleras av de lokala myndigheterna och är något som vi som researrangör har svårt att påverka. Likaså kan i vissa fall störande ljud från byggnationsarbeten i hotellets närområde förekomma. Trafik utanför t.ex. centralt belägna hotell såväl i turistområden som storstäder, kan ibland upplevas som störande. I många fall måste man korsa en större trafikerad väg för att nå stranden från sitt hotell. Det är även vanligt förekommande i muslimska länder att det finns moskéer som har böneutrop flera gånger om dagen. På hotell som har barer och/eller underhållning kan man störas av musik och barbesökare. Underhållning kan förekomma både på dag- och kvällstid. Önskar du framför allt lugn under semestern bör du välja ett hotell i ett område som beskrivs som lugnt och ligger utanför tätbebyggt område. Du är naturligtvis aldrig garanterad en helt störningsfri vistelse då det dagliga livet med sophämtning, varuleveranser och hotellets skötsel i övrigt måste fungera.

Djur och natur
När man reser utomlands måste man ta smådjur med i beräkningen. Smådjur som myggor, flugor, myror och kackerlackor kan förekomma på de flesta hotell och i dess omgivning, extra utsatt är rum i markplan, t.ex. vid bungalowboende. Vissa djur/insekter kan lockas fram av till exempel av mat som lämnas framme. Man får även räkna med att lösdrivande hundar, katter och galande tuppar kan förekomma. 

Vi rekommenderar alltid att man tar med sig preparat hemifrån om man är känslig för insektsbett.

Vi kan aldrig garantera att man inte stöter på lösdrivande hundar, katter och även fåglar på uteserveringarna. De flesta hotell gör vad de kan för att avleda djuren från hotellområdet men det är svårt att kontrollera till fullo då de oftast lockas dit av mat.

Förekomsten av djur och insekter ligger helt utanför Solresors kontroll och vi rekommenderar våra gäster att inte mata djur på hotellområdet samt att vid problem kontakta hotellreceptionen eller Solresor.
Sjöborrar och maneter finns periodvis vid många stränder. Var också observant på att det kan förekomma undervattensströmmar. Tidvattenskillnader kan också påverka förutsättningarna för bad. Vi rekommenderar badskor, framför allt i Egypten, Kroatien och Grekland där det förekommer koraller och klapperstenstränder.Dubbelrum
Med dubbelrum avses ett rum för två personer med två separata sängar eller dubbelsäng, alternativt grand-lit. Grand-lit är en liten dubbelsäng, oftast 110-140 cm bred, med gemensamma sängkläder. Bokas dubbelrum för fler än 2 personer sover övriga personer i extrabädd. En extrabädd i rum/lägenhet minskar även utrymmet i rummet.

Enkelrum
I vissa fall kan enkelrummens storlek, placering och standard vara sämre än dubbelrummens. Det kan t.ex. innebära att enkelrummen har dusch istället för bad. Ibland kan vi erbjuda dubbelrum för eget bruk.

Gym, minigolfbanor, tennisbanor och dylikt
På hotell med gym är utbudet av utrustning begränsad och ofta av enklare standard. Hotellets tennis- och minigolfbanor kan vara av varierad standard. Öppettiderna för dessa står utanför Solresors påverkan. Avgifter kan förekomma.

Golfbag på flyget
Om du ska ta med golfbag på flyget ska det alltid beställas som extra bagage. Våra golfresor inkluderar inte transport av golfbagar.
Till europeiska destinationer med Primera Air kostar transporten av golfbag 800 kr tur och retur och bokas samtidigt som resan. Maxvikt på golfbag hos Primera Air är 15 kg. Andra flygbolag har andra bestämmelser. Läs mer hos respektive flygbolag.

Önskade och bekräftade starttider
När du bokar en golfresa eller golfpaket behöver du ange vilka starttider som du önskar spela. Det kan du göra direkt med din resesäljare eller på vår hemsida.
På golfbanorna i södra Europa är det stort tryck, särskilt under perioden oktober till april. Vi rekommenderar därför att du bokar din resa så tidigt som möjligt. På Kanarieöarna är flera banor nästan fullbokade 2–3 månader i förväg.
Vi kan därmed inte garantera exakt den starttid som du önskat. Bekräftade starttider skickas vanligen cirka 2–3 veckor innan avresa.

Overseeding periods - underhåll av banorna
Golfbanor är öppna året runt och regelbundet underhåll krävs. Banorna är vanligtvis öppna och spelbara men gräset kan vara lite längre och göra spelet något långsammare. Vi kan inte garantera i förväg när dessa perioder faller - om du vill veta exakt, kontakta din resesäljare.

Handicap och spelhastighet
Alla banor har handicapsskrav som vanligtvis är 28 för män och 36 för damer. Du kan önska tider även om du har något högre handicap - många gånger kommer du att få senare starttider om det högt tryck på banan. Golfbanan har rätt att på begäran se giltiga handicapbevis. Det viktigaste är att du har möjlighet att följa speltempot och att inte förlora avstånd. Om det skulle ske blir du kontaktad av banans Marshalls.

Buggy & Trolly
Buggy och trolly kan hyras i klubbhuset. Om du vill vara säker på att ha en buggy rekommenderar vi att du bokar det i samband med resan. Betalning sker direkt till golfbanan.

Biljetter och vouchers
Beroende på vilken bana du ska spela, måste du kunna uppvisa biljett eller golfvoucher. I händelse av att en voucher måste överlämnas kommer detta att skötas av din reseledare vid ankomst till destinationen.

Stängd bana på grund av oväder
Skulle det hända att vädret inte visar sig från sin bästa sida med, till exempel, extrem vind eller regn kan golfbanan besluta att banan inte är spelbar. Du kan då få din green fee återbetald. Det kräver i sin tur att du ändå går till banan på din planerade starttid. Om du är osäker, fråga din reseledare.

Avbeställning av redan bekräftad tid
Om du vill avboka redan bekräftad green fee, när hela resan är betald (60 dagar före avresa), kan du inte göra anspråk på att få green fee-avgiften återbetalad.

Klädval på golfbanan
Sydeuropeiska banor håller också på stilfronten! Det är därför ett krav att det spelas med krage på övre delen och, om det behövs, knälånga shorts. Det är inte tillåtet att spela med sandaler och golfskor får inte ha stålpiggar.

Shuttle
Om du har köpt en transfer till hotellet kan golfbagar transporteras separat - detta kan hända om det finns många golfare på samma hotell.

Starta i tid!
Ett gott råd är att komma i god tid till sin planerade runda. Minst en halvtimme före din starttid, så att du kan kolla in till klubbhuset och kanske slå några långputtar. Det är ditt eget ansvar att ha koll på starttiden för första tee. Om du anländer försent till din starttid har green feen gått förlorad.
Så kom i tid - för din egen skull.Hög-/lågsäsong
Under lågsäsong är i regel resmålen betydligt lugnare än under högsäsong. En del restauranger, barer och andra serviceinrättningar kan vara stängda. Vissa hotell kan också anpassa sin service efter säsong vad gäller t.ex. val av restaurang för halvpensionsmiddag, meny eller buffé, inom- eller utomhusservering, underhållningsutbud faciliteter etc. Katalogbeskrivna aktiviteter som vattensportaktiviteter är i flera fall säsongsbundna. Under högsäsong sjuder flera av resmålen av liv och rörelse. Semesterfirare från flera länder kommer till samma ort och på vissa resmål kan det bli trångt på t.ex. stränder och restauranger.

In-/utcheckning
Vid ankomst på förmiddagen eller tidigt på eftermiddagen händer det att rum/lägenheter ännu inte är iordningställda. Det är vanligt att rum/lägenheter inte kan disponeras innan 15.00. Enligt internationella hotellbestämmelser skall rum/lägenheter lämnas före 12.00 på avresedagen (i undantagsfall tidigare). Detta gäller även om hemresan sker sent på kvällen. I mån av tillgång kan utrymme för bagageförvaring samt något eller några rum som disponeras gemensamt av hemresande för t.ex. ombyte och dusch. Inga måltider ingår efter utcheckning.


WiFi/Internet
På flera av våra hotell och lägenhetsanläggningar är internet tillgängligt, se under respektive hotellpresentation.  Tillgängligheten och hastigheten kan dock variera i olika länder, varför vi aldrig kan garantera full återkomst till internet.  Bäst uppkoppling är det oftast nära receptionen och i de gemensamma utrymmena.  Det går inte att lita på att internetuppkopplingen ska räcka till nedladdning av filmer eller att man ska kunna utföra sitt arbete med hotellets trådlösa uppkoppling. Solresor frånsäger sig ekonomiskt återbetalningsansvar om internet inte fungerar. SVT World är Sveriges Televisions Utlandskanal som kan ses både via satellit och/eller IPTV på vissa hotell. Solresor ansvarar inte för att dessa sändningar fungerar felfritt.

Inte som hemma
Ta seden dit man kommer - är något man gärna ska ha i åtanke då man väljer att semestra utanför Sveriges gränser. Vi är gäster i de länder vi reser till och flertalet av våra resor går till länder med kulturer som skiljer sig, ibland avsevärt, från vår egen. Det som oftast uppmärksammas som annorlunda är matvanor, hotellstandard, kommunikation, infrastruktur och diverse levnadsvanor.

Luftkonditionering
Flera av våra hotell har luftkonditionering. Det är vanligt att luftkonditioneringen är frånkopplad under vissa timmar på dygnet och i en del fall är luftkonditioneringen säsongsberoende. På många hotell styrs elen av nyckelbrickan, vilket b la gör att luftkonditioneringen inte kan vara påslagen då man inte vistas på rummet eller i lägenheten. I lägenheter finns luftkonditionering sällan i samtliga rum. Såväl effekt som eventuell bullernivå kan variera mellan olika luftkonditioneringssystem och aggregaten är inte alltid reglerbara.

Lägenhetshotell/bungalows
När du väljer att bo i lägenhet eller bungalow är servicen inte alltid lika omfattande som på ett hotell. Köken håller sällan svensk standard och utrustningen är avsedd för enklare matlagning. Vissa lägenheter har gasspis. Lägenheterna är inte alltid utrustade med separat matplats eller med separata vardagsrumsmöbler. Tänk också på att kyl/frys kan upplevas som störande om de är placerade i samma rum som sovplatsen. Många lägenheter och bungalows är privatägda varför inredning och standard kan variera. 
På en del lägenhetshotell kan du boka två- eller trerumslägenhet. Utformningen kan variera från öppen planlösning (med valv eller liknande), separata sovrum/vardagsrum med skjutdörr eller dörrar.

Rengöringsmedel, toalettpapper, diskborstar etc. ingår vanligtvis inte. Lakan och handdukar byts normalt en gång per vecka.

Tvårumslägenhet
Två rum, lägenheten består vanligtvis av ett sovrum och ett vardagsrum eller matrum. Lägenheten har en köks- eller pentrydel. Även andra planlösningar kan förekomma.

Trerumslägenhet
Tre rum, lägenheten består vanligtvis av två sovrum och ett vardagsrum eller matrum. Lägenheten har en köks- eller pentrydel. Även andra planlösningar kan förekomma.


Ospecificerat
I mån av tillgång säljs så kallade ospecificerade resor, vår billigaste form av inkvartering. Denna typ av resor baseras på eventuella osålda platser på ordinarie charterflygningar. Detta innebär att flyget, men inte inkvarteringen, är detsamma som presenteras i Solresors program. Inkvartering anvisas vid ankomst till flygdestinationen. Ospecificerad inkvartering kan innebära ett 1-stjärnigt boende, vilket är ett mycket enkelt boende av pensionatskaraktär. Deposition kan förekomma vid incheckning. Byte av inkvartering under vistelsen kan förekomma, ibland med kort varsel. Notera att inkvarteringen kan vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet. Hotellet behöver inte ingå i Solresors ordinarie hotellprogram. Städning förekommer endast i ringa omfattning och störande trafik eller nöjesliv kan förekomma. Det är inte ovanligt att många av dessa hotell till stor del bebos av ungdomar, då det i huvudsak är de som väljer att bo på enklare inkvarteringar. Bad/dusch samt wc finns alltid i boendet. Måltider, luftkonditionering och t ex pool kan dock ej garanteras. Inkvarteringen består av 2 ordinarie bäddar och eventuellt 1-2 extra bäddar. Reser du i ett större sällskap och bokar 2 inkvarteringar rekommenderar vi dig istället att boka ett namngivit hotell, för att inte riskera att bli inkvarterade på olika resmål eller hotell. På de flesta sista minuten avgångar finns möjligheten att boka en namngiven inkvartering till ett förmånligt rabatterat pris. Om du har några anspråk beträffande komfort och standard rekommenderar vi dig att boka en resa med specificerat hotell och resmål. 

Inga önskemål tas emot vid bokning av en ospecificerad resa.

Pengar och värdesaker
Lämna aldrig pengar eller värdesaker liggande framme i hotellrummet/bungalowen. Förvara i stället dina värdesaker inlåsta i kassafack, som oftast finns att tillgå i receptionen eller på ditt rum (i vissa fall mot avgift). Solresor tar inget ansvar för stöld av t.ex. värdesaker eller pengar.

Pool och solstolar
Om hotellet har uppvärmd pool så framgår detta av hotellbeskrivningen. Uppvärmd pool innebär normalt en vattentemperatur på ca 20-24 C. Uppvärmda pooler kan förlora några grader på kvällar, morgnar och vid dåligt väder. Av utrymmesskäl finns det sällan solstolar till alla boende på hotellet. Därför är det ej tillåtet att blockera solstolar som ej utnyttjas.

Poolhanddukar
Om hotellet erbjuder poolhanddukar framgår det i hotellbeskrivningen. Vänligen observera att det kan förekomma att hotellen tar ut en tvättavgift om du vill byta din handduk under semesterns gång.

Reseledarservice
Svensk platspersonal finns på de flesta av våra resmål. De nås t.ex. vid ankomst, vid informationsträffar på vissa hotell och via mejl och telefon. På ett fåtal resmål erbjuds endast reseledarservice via telefon och mejl och på vissa resmål erbjuder vi reseledarservice genom lokala engelskspråkiga samarbetspartners. Tveka inte att kontakta Solresor på plats för information eller råd. Vilken typ av service som erbjuds anges på vår hemsida under Fakta och Klimat på respektive resmål.

Språk
Vi erbjuder resor till flera länder, både inom och utanför Europa. På de flesta resmål fungerar det utmärkt att kommunicera på engelska. På andra resmål kan kunskaperna i engelska däremot vara mer begränsade. På de hotell vi anlitar brukar i regel någon eller några i personalen tala engelska.

Städning
Städning av rum/lägenheter innebär i regel en allmän rengöring. att man rengör rumsgolv, badrum, torkar av bordsytor, tömmer papperskorgar samt bäddar sängarna. Städning kan både ske på för- och eftermiddagar. På lägenhetshotell och bungalowanläggningar sker i flera fall städning och handduksbyte endast ett par dagar i veckan, ankomstdagen inräknad. Byte av lakan sker i normalfallet en till två gånger per vecka, ankomstdagen inräknad.

Sängar
Sängstandarden utomlands kan skilja sig avsevärt från vad vi är vana vid i Sverige. Sängarna kan vara kortare än två meter och bäddmadrass saknas ofta. Grand-lit är en liten dubbelsäng, oftast 110-140 cm bred, med gemensam madrass och gemensamma sängkläder. Extrabädden är ofta en bäddbar soffa, bäddfåtölj, våningsäng eller en hopfällbar säng av enklare standard än ordinarie bäddar. Vi rekommenderar generellt inte vuxna personer att sova i extrabädd på våra inkvarteringar. På prissänkta resor utgår inte alltid extrabäddsrabatt. En extrabädd i rum/lägenhet minskar även utrymmet i rummet.

Transfer
Transfer utan medföljande guide från Solresor förekommer. Till några resmål sker busstransfern gemensamt för flera flyg och du kan därför få vänta en stund på flygplatsen före avfärd. Du har själv ansvar för att ditt bagage kommer på och av bussen. Tänk på att resväskor, liksom på flyget, packas på varandra och att väskorna och innehållet därför bör tåla detta.


Vatten och värme
Varmvatten värms ofta upp av solfångare på taket eller av en varmvattenberedare. Mängden varmvatten är således begränsad och därmed kan varmvattnet vid flitigt nyttjande ta slut. Vattenransonering kan också förekomma. Vissa hotell har centralvärme som är påkopplad under vissa perioder. Vid behov finns det ibland värmeelement att låna eller hyra. 

Önskemål
En del resenärer har önskemål om att t.ex. få bo på viss våning eller i visst rum. Vi tar gärna emot dylika önskemål och framför dessa till hotellet för att på så vis ge dig bästa möjliga resa. Kom ihåg att ett önskemål är en framförd önskan från din sida – ej att förväxla med krav eller löfte! Vi försöker alltid tillgodose dina önskemål, men kan av naturliga skäl inte garantera att hotellet har möjlighet att uppfylla dessa.

Måltid

All inclusive
All inclusive är en världsomspännande benämning på ett servicekoncept där mat, dryck och aktiviteter ingår i resans pris. Omfattning och innehåll varierar dock mycket från hotell till hotell, varför vi uppmanar till att läsa mer under respektive hotellpresentation. Många av våra hotell värnar om miljön och erbjuder därför inte vatten på flaska inom ramen för all inclusive. Vatten serveras då istället från dryckesautomat. Vi har ett växande utbud av All inclusive-hotell. Allt från 5 stjärniga hotell med All inclusive som erbjuder det mesta av mat och dryck under större delen av dygnet till enklare mellanklasshotell. På hotell av mellanklass erbjuds All inclusive av enklare karaktär med ett begränsat utbud av mat och dryck begränsade tider på dygnet.

Frukost
På flera av våra semesteranläggningar serveras frukostbuffé. Frukost på vissa hotell, vanligtvis av enklare snitt eller belägna i storstad, innebär s.k. kontinental frukost, d vs kaffe eller te, smör, bröd och marmelad. Lokala variationer kan förekomma och utbudet är sällan så variationsrikt som vi är vana vid i Skandinavien. Hotell kan ibland ta ut extra avgift för livsmedel som inte ingår i grundutbudet, till exempel färskpressad juice.

Halvpension
Halvpension innebär oftast frukost och middag (exklusive dryck). På ett fåtal hotell/lägenhetsanläggningar erbjuds möjligheten att byta ut middag mot lunch. 

Helpension
Helpension innebär frukost, lunch och middag (exklusive dryck).

All inclusive light
Samma som helpension, innebär frukost, lunch och middag men det ingår även dryck till  måltiderna.

Måltider
Frukost, halvpension, helpension och all inclusive kan på flera anläggningar bokas mot tillägg, om detta inte redan är inkluderat i priset. Om ankomsten eller avresan till/från hotellet sker tidigt på morgonen, alternativt sent på kvällen, finns inte alltid möjlighet att nyttja en eller ett par måltider om du har beställt frukost, halv - eller helpension alternativt All Inclusive. Inga måltider ingår före incheckning eller efter utcheckning. Bokar du halv-/helpension eller All inclusive är det normalt måltidsbuffé eller specialmeny som ingår. Detta kan varieras beroende på säsong och beläggning. På de hotell som också erbjuder á la carte går det ibland att beställa från den mot en extra avgift (betalas direkt till hotellet). Bordsbokning i á la carte restaurangen görs direkt med hotellet. Som researrangör kan vi inte garantera plats i á la carte restaurangen då platserna är begränsade. Kontrollera hotellinformationen för att få reda på vad som gäller på just ditt hotell. Specialkost på hotellet, såsom t. ex. glutenfritt och laktosfritt kan aldrig garanteras.

Dresscode
Observera att på vissa hotell gäller dresscode vilket innebär vårdad klädsel vid middagarna som långbyxor för män i restaurangen.
Dela nuvarande URL via E-mail