Information om Flygbolag och bagage

När du reser med Solresor vill vi alltid att du får riktigt bra service i luften. Därför har vi noga valt ut ett antal flygbolag som vi samarbetar med.

Nedan kan du läsa mer om några av de flygbolag vi använder främst. Bagageregler hittar du under respektive flygbolag. Som regel kostar bagage 190 kronor tur och retur på våra charterresor. Vid reguljära paketresor kan andra bagagekostnader förekomma och ibland är det kostnadsfritt att medbringa bagage. Var alltid medveten om att flygbolagen kan ändra deras bagageregler etc. från det att du bokar din resa fram till avresan. Den tillåtna angivna bagagevikten kan också komma att ändra i de fall där din aktuella resa arrangeras med ett annat flygsällskap än det som var aktuellt vid bokningstillfället. Nedanstående information bör därmed ses som en vägledande guide och du bör alltid dubbelkolla informationen på din biljett.

Allmän information om flygresor

Medicinska hjälpmedel 
Medicinska hjälpmedel såsom rullstol (måste förbokas), extra väska med medicin, rollator och liknande får tas med utan extra kostnad. Solresor rekommenderar alltid resenärer att ta med ett läkarintyg på engelska som talar om vilka mediciner som tas med på resan och att samtliga viktiga mediciner packas i handbagaget.

Extravikt

Om du har ett bagage som väger mer än den tillåtna vikten, kommer de extra kilona att debiteras som övervikt i samband med incheckningen. Övervikt betalas normalt kontant i lokal valuta i utlandet. Extravikt förbokas till förmånliga priser direkt på respektive flygbolags hemsida om flygbolaget erbjuder tjänsten.

Specialbagage
Specialbagage förbokas oftast direkt med respektive flygbolag. Om du avstår från att förboka specialbagage via flybolaget tas det endast med i mån av plats. Kontakta Solresor för att få information om hur du bokar specialbagage på just din resa.

Skrymmande bagage som golfbag, cyklar och vindsurfingbrädor kan inte alltid beredas plats på transferbussarna. Vänligen observera att du på Fuerteventura och Lanzarote betalar en extra avgift till bussbolaget i de fall där skrymmande bagage kan tas med. För närvarande är det en kostnad på ca 25 Euro enkel väg. 
Kontakta Solresor för att få information om det är möjligt att ta med ditt specialbagage på transfern.

Observera att allt specialbagage, inklusive barnvagnar, ska vara packat i väska/skydd avsedd för specialbagage. Är specialbagaget inte packat i väska/skydd ersätter inte flygbolaget eventuellt skadat specialbagage. Väskor/skydd till specialbagage kan hyras på  www.airshells.com och hämtas upp på flygplatsen innan avresa. Kom ihåg att alltid anmäla eventuellt skadat bagage direkt på flygplatsen.

Bagagekompensation
I det fall en väska blir skadad under flygresan skall en skadeanmälan upprättas (PIR-rapport) innan du lämnar ankomstflygplatsen. Ersättningskrav ställs sedan direkt till respektive flygbolag.

För sportutrustning, barnvagnar, cyklar, rullstolar m.m. rekommenderas särskild försäkring då maximal ersättning för förstört bagage är beloppsbegränsad. Läs mer om beloppsgränser vid skadat eller försenat bagage nedan under Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage.

När du flyger med Solresor skall värdesaker packas som handbagage! Det är förbjudet att checka in värdesaker såsom pengar, kreditkort, smycken, kameror eller andra elektroniska apparater, viktiga handlingar eller annat som är stöldbegärligt för transport i lastutrymmet. Flygbolagen ersätter inte försvunna värdesaker.

Flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage
Här sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-lufttrafikföretag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

SDR står för Special Drawing Rights
 
En SDR motsvarar ca 12.50 kr (november 2018).

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada
Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 100 000 SDR kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte vållat skadan.

Förskottsbetalningar
Om en passagerare skadas eller i värsta fall avlider, skall flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. En sådan förskottsutbetalning skall vid dödsfall vara minst 16000 SDR.

Förseningar av passagerare 
Vid förseningar av passagerare är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder.

Förseningar av bagage
Vid förseningar av bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. 

Förstörelse, förlust av eller skada på bagage 
Flygbolaget är ansvarigt för skada vid förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1 000 SDR. Vad gäller incheckat bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt även om det inte vållat skadan, utom då bagaget var defekt. Vad gäller handbagage, är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan.

Högre gränser för bagage
En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk gräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift.

Klagomål avseende bagage
Om bagaget är skadat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skriftligen klaga hos flygbolaget. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren skriftligen klaga inom 7 dagar, och vid försening inom 21 dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Utförande och avtalsslutande flygbolags skadeståndsansvar 
Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav till endera flygbolaget. Om ett flygbolags namn eller kod är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.

Tidsfrist för att väcka talan
Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från den dag då luftfartyget ankom eller borde ha ankommit.

Grunden för informationen 
Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomförs i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002 och medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Regler för säkerhetskontroll inom EU (inkl Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz):
* Vätska, gelé och spray med max 1 dl (100 ml) per behållare får tas med i handbagaget.
* Flaskor, burkar, tuber etc ska placeras i en genomskinlig en-liters plastpåse och utan problem få plats i påsen, som ska vara stängd.
*Plastpåsen ska vara återförslutningsbar.


Har du inte möjlighet att få tag i en sådan påse, kommer de att finnas på flygplatserna. Men förbered så långt du kan, så att hanteringen på flygplatsen blir så smidig som möjligt.

Dessutom får du ta med:
* Mediciner
* Barnmat
* Vätska som ingår i särskild diet som du behöver under resan.


Packa flytande mediciner, barnmat och dietmat så att du lätt kan visa upp dem vid säkerhetskontrollen på flygplatsen. De behöver dock inte ligga i plastpåsar.

Detta avses med vätska:
Vätskor omfattar geléer, krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare, t ex vatten, tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder, aerosoler och annat med liknande konsistens.

Detta påverkas inte:
Du kommer även i fortsättningen att kunna köpa taxfree efter säkerhetskontrollen på svenska flygplatser. Bagage som checkas in påverkas inte av de nya begränsningarna. Här finns inga begränsningar när det gäller storlek på behållare eller mängd vätska som du packar ned.

Läs mer på swedavia.se
Swedavia har publicerat ett mer omfattande informationsmaterial. Här ges praktiska råd om vad du bör tänka på när du packar väskan, på flygplatsen och när du handlar taxfree. https://www.swedavia.se/

 

  

Paketresa
Storstad
Rundresor
Premium
Golf
Skidresor

Dela nuvarande URL via E-mail