Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter


Solresor (i policyn "vi" och "oss”) vet hur viktigt det är med integritet för Solresors kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i tryggt förvar. Solresor utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och EUs integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvarig


Solresor är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas på denna och andra webbplatser som drivs av Solresor. Solresor ingår i koncernen och bolaget TravelCo Nordic, vilka har det övergripande ansvaret för koncernens, därmed också Solresor, verksamhet i Sverige. TravelCo Nordic är det företag som utövar ett dominerande inflytande på övriga företag i den nordiska koncernen. Solresor har därigenom ett berättigat intresse att överföra personuppgifter till TravelCo Nordic för interna administrativa ändamål samt för analys av kunders personuppgifter. Solresor och TravelCo Nordic innehar därmed ett delat personuppgiftsansvar. Dock är din huvudkontakt Solresor.

Kontaktuppgifter


Du kan kontakta oss via mail på info@solresor.se.
Du kan också kontakta oss på vår chatt på solresor.se/kontakt/.

Insamling av personuppgifter


Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är den slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer, elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur och vilka personuppgifter vi samlar in
Solresor samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Insamling av uppgifter i samband med bokning och resa
När du bokar en resa på solresor.se, hos en försäljningsagent eller per telefon samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären. I samband med bokning samlar vi också in betalningsuppgifter för huvudresenären.

Om bokningen omfattar barn samlar vi in samma uppgifter som ovan rörande barnet.

När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter om din resa. Det är förutom ovan angivna uppgifter t.ex. bokningsnummer, resmål, reslängd och vilka övriga tilläggstjänster du valde att utnyttja under resan.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-mail, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och bokningsnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-mailadress eller telefonnummer.

Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om allergier, hälsotillstånd eller andra uppgifter om dig eller andra personer på din resa eller bokning.

Samtalsinspelning
När du ringer till vår kundtjänst så händer det att vi har medlyssning i utbildningssyfte, och en sådan inspelning kan sparas i upp till 31 dagar.

Du har rätt att begära att ditt samtal inte spelas in. Du har också rätt att begära att en inspelning raderas.

Uppgifter som samlas in via Min sida
Om du registrerar en användaridentitet på solresor.se (Min sida) samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggningen. Vi samlar också in uppgift om ditt användarnamn. På Min sida kan du sedan välja att lämna uppgifter om namn, födelsedatum, ålder, kön och adress och kontaktuppgifter.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev och/eller tar emot SMS
Om du väljer att prenumerera på Solresors nyhetsbrev och/eller ta emot SMS samlar vi in ditt namn, din e-mailadress och ditt telefonnummer för att kunna skicka nyhetsbrevet och/eller SMSet. I samband med din prenumeration frågar vi även efter andra upplysningar om dig som vi använder till att rikta vår marknadsföring så att den blir mer relevant på våra olika kanaler. Vi skickar vanligtvis flera nyhetsbrev till dig i veckan. Antalet SMS varierar. Våra nyhetsbrev och våra SMS innehåller bl.a. information om resor och reserelaterade produkter/innehåll. Det kan också förekomma tävlingar, frågeschema och reklam från våra samarbetspartners. 

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När du använder någon av Solresors webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. Om du är inloggad på Min Sida eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

Uppgifter som samlas in då du besvarar på Solresors frågeformulär
När du besvarar vårt frågeformulär använder vi din angivna information i syfte att utveckla och förbättra våra resor. Observera att ett frågeformulär är inte ett reklamationsformulär och besvaras inte. Om du önskar svar på dina framförda synpunkter, vänligen kontakta vår Kundservice skriftligen.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

För att kunna hålla uppgifterna uppdaterade och korrekta hämtar vi även information från privata och offentliga register.  

Hantering och lagring av personupplysningar


Solresors rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

Solresor behandlar din personliga information i enlighet med lagen. Det kan hända att samma personuppgifter behandlas både i samband med genomförandet av reseavtalet, särskilt på grund av samtycke och eftersom informationen är nödvändig för att uppfylla andra lagliga skyldigheter. Detta innebär att även om du tar tillbaka ditt samtycke och den behandling som begärs, kan personuppgifter fortfarande behöva vara tillgängliga för oss för andra ändamål.

Administration av din resa
För att kunna leverera de resetjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster, som t.ex. hyrbil, tax-free, utflyktspaket eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster.

Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort, immigration och tullkontroll.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Dessa uppgifter sparas i 200 dagar. 

Utskick av information
När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om din kommande resa och erbjudanden kopplade till resan. Sådana utskick sker till den e-mailadress och/eller mobilnummer som har lämnats i samband med bokning.

När du har kommit hem från din resa, ibland på resmålet, skickar vi dig en enkät där vi ber dig svara på frågor om din resa och våra tjänster i kvalitetssyfte.

Inför och under din resa skickar vi viktig information via SMS eller till din e-mailadress till det nummer eller adress som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om väder, flyginformation eller saker som händer på ditt resmål under din resa.

Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. tidtabelländringar och ombokningar. Sådan information kan skickas via e-mail, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Vi skickar betalningspåminnelser via e-mail.

Marknadsföring
Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Solresor i samband med specifika resor inom Solresor nordiska koncern och dess partners för att kontakta dig per post, e-mail och SMS. Det gäller även Inflight Service Europe AB, som hanterar taxfreeförsäljningen för följande flygbolag: Jettime, SAS Charter, Malmö Aviation, Norwegian och Novair. 

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev och/eller SMS använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet och/eller SMSet till dig och för att anpassa innehållet ill just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din resehistorik, ditt användarmönster och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

Med din anmälan godkänner du att vi laddar upp din e-mailadress till annonseringsverktyg hos Google, Facebook och andra så att rätt annonser från Solresor kan visas för dig när du besöker andra hemsidor. Detta betyder att även Google och Facebook hanterar dina personuppgifter. Din e-mailadress kommer bli omvandlad till en anonym e-mailadress i sytemet. 

Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider
Solresor följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter och resehistorik i sju (7) år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre. Om du samtycker till det specifikt sparar vi dina personuppgifter i upp till 10 år. Om du reklamerar inom två år från din senaste resa sparar vi samtliga dina uppgifter i tio år. På Mina Sidor sparas de uppgifter du har registrerat där så länge användaridentiteten är aktiv. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev och/eller SMS sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrev och/eller SMS. Telefonsamtal som spelas in i utbildningssyfte sparas i 31 dagar.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Solresors tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.
Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor och samtliga researrangörer i TravelCo Nordic-koncernen har ett eget dataskyddsombud (DPO). Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med EUs dataskyddsförordning GDPR kontakta gärna info@solresor.se

Utlämning av personuppgifter


Microsoft
Vi använder oss av Microsofts officeprodukter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Beställningssystem och kunddatabas
I våra beställningssystem och kunddatabaser hanterar vi personupplysningar. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga av de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras samt användas i vår marknadsföring.

Webbanalysföretag
Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Betallösningar och presentkort
Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar och presentkort. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss.

Kontakttjänster
Vi använder oss av externa leverantörer för att tillhandahålla information via SMS inför och under en resa. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av telefonnummer.

Leverantörer av reserelaterade tjänster
För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Resebyråer och digitala partners
När du bokar en resa med Solresor via en resebyrå eller en webbplats (digital partner) som vi samarbetar med för marknadsföring av våra resor kan det förekomma att du själv lämnar personuppgifter till resebyrån eller webbplatsen, exempelvis Big Travel. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När en bokning är genomförd genom en resebyrå eller digital partner skickar vi vissa personuppgifter till respektive aktör för att bekräfta att bokningen är gjord. Avseende digitala partners rör det sig om pseudonymiserade uppgifter och bokningsnummer. Aktörerna kan inte direkt genom dessa uppgifter identifiera dig som resenär.

När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Resebyrån kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer. Vi ansvarar inte för resebyråns hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till resebyrån.

Hotell
Vi anlitar hotell på våra resmål både för längre perioder och för enskilda bokningar på kunders förfrågan. Hotellen både inom och utanför EU får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna göras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären.

Flygbolag
Vi genomför flygresor med flera olika flygbolag. Flygbolagen får tillgång till personuppgifter om de resenärer som ska resa med respektive flygbolag. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären. Överföringen av resenärsuppgifter sker antingen via datasystemen Amadeus, Quintessence, Paxport, eller direkt till flygbolaget med passagerarlistor, så kallade paxlistor. 

Handlingagenter
Beroende på vilket flygbolag som används för resan och vilken flygplats resan avgår ifrån anlitas olika handlingagenter för att utföra tjänster kopplade till resan på flygplatsen. Det kan t.ex. handla om incheckning och bagagehantering. I samband med utförande av dessa tjänster kan handlingagenten få tillgång till vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra tjänsten.

Taxfree
Om du reser med oss kan du förbeställa Taxfreevaror antingen via Holiday Taxfree eller via respektive flygbolags partner för leverans av taxfreevaror beroende på vilket flygbolag som används för din resa. Leverantörerna av taxfreevaror får ta del av de personuppgifter som behövs för att beställningen ska kunna hanteras. Du kan läsa respektive leverantörs personuppgiftspolicy på deras webbplats.

Övriga
Om du bokar andra reserelaterade tjänster via oss, t.ex. utflykter eller aktiviteter, kan i förekommande fall de personuppgifter som behövs för att leverera den beställda tjänsten lämnas över till den som ska utföra tjänsten. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären.

Utlämning till tredje land
Eftersom vi arrangerar resor till hela världen finns en del av våra samarbetspartners (t.ex. hotell och flygbolag) utanför EU/EES-området. Det betyder att personuppgifter kan komma att överföras till samarbets¬partners i dessa länder för samma ändamål som beskrivs ovan. Oavsett vilket land Solresor överför dina personuppgifter har Solresor en skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter. Vilket Solresor självklart gör.

Deltagande i tävlingar
Du har ofta möjligheten att delta i våra tävlingar på exempelvis vår hemsida, vår Facebook-sida och andra kanaler. De uppgifter som du uppger i samband med tävlingen kan användas för att kontakta dig när tävlingen avslutas (exempelvis om du vinner tävlingen) samt i andra marknadsföringssammanhang där vi använder relevant information till att göra marknadsföringen mer relevant för dig. Vid deltagandet i tävlingen kan du vanligtvis ge samtycke till att motta marknadsföring via SMS och/eller e-mail. Vi skickar inte till dig utan ditt samtycke. 
Tävlingsvillkor för deltagande i Facebook-tävlingen "Vinn ett presentkort till ett värde av 5000 kr" kan du se här.

Dina rättigheter


Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på solresor.se, vid kontakt med våra reserådgivare eller hos ett ombud eller en resebyrå.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i stycket i början av denna text "Kontaktuppgifter". Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.
Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från Solresor. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-mail. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till Solresors Personuppgiftsombud”.

 

Så här kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag - till Solresors Personuppgiftsombud
Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.
....................................................................................  (Ort och datum)
....................................................................................   (Namnteckning)
....................................................................................   (Namnförtydligande, personnummer och adress.)
.....................................................................................  (e-mail/telefonnummer)

 


Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Cookies
På solresor.se och våra andra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på solresor.se. För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy.

Om du vill klaga
Den som anser att ett företag bryter mot PUL eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats, https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

 

Dela nuvarande URL via E-mail