Paketresa
Storstad
Rundresor
Premium
Golf
Skidresor

Reguljär paketresa

Kompletterande särskilda resevillkor för Reguljära Paketresor
Betalnings och ändringsregler för reguljära paketresor

1. Vid bokning av en reguljär paketresa kommer du bli anmodad att betala hela din resa i samband med bokningstillfället. När sådan bokning och betalning genomförts är du som avtalspart bunden av det kontrakterade flygbolagets samt hotellets regler gällande avbokning och namnändring. Återbetalning av flygbiljetten kan inte göras, inte heller om du som avtalspart ångrar dig.

2. I samband med bokning och betalning ställs omedelbart den aktuella flygbiljetten ut. En biljett kan enligt gällande regler inte ändras sedan den har blivit utställd, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning. Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyte. Det är därför mycket viktigt att samtliga namn på flygbiljetten är korrekt stavade och överensstämmer med uppgifterna i passet. Vid avbeställning/ändring efter utställande av biljett, gäller nedanstående avbeställningsregler för resor med reguljärflyg. Eventuell förfrågan om ändring till flygbolag debiteras en administrativ avgift.

3. Vid avbeställning fram till 30 dagar före avresa skall resenären erlägga hela resans pris. Fram till och med 30 dagar före avresa kan normalt sett en del av hotellkostnaden återbetalas. I det fall att hotellet medger återbetalning av viss del av inkvarteringskostnaden återbetalas detta av Solresor med ett avdrag för en administrativ avgift.

4. Vid avbeställning senare än 30 dagar före avresa har Solresor rätt att tillgodoräkna sig hela resans pris.

5. Vid avbokning med utnyttjande av eventuellt bokat avbeställningsskydd via Gouda reseförsäkring, hanteras hela återbetalningsprocessen av försäkringsbolaget, utan Solresors inblandning.

6. Förlorad flygbiljett kan i vissa fall innebära att en ny biljett måste ställas ut och eventuella kostnader i samband med sådan kostnad måste resenären själv betala.

7. Flygskatter och andra avgifter återbetalas inte i samband med avbokning.

Dela nuvarande URL via E-mail