Paketresa
Rundresor
Premium
Golf

Presentkort

Hur kan man köpa Solresors presentkort?
Vi säljer våra presentkort i vår egen butik i Malmö eller via vår försäljning per telefon, tel. 0775 - 51 00 00. Observera att du endast kan köpa presentkort mot faktura.

Betala resan med Solresors presentkort.
Du kan betala din resa med vårt presentkort genom att skicka in presentkortet till vårt huvudkontor. Värdet av presentkortet dras av på er bokning först när presentkortet kommit oss till handa. Tänk på att presentkortet ska vara oss till handa senast samma dag som resan förfaller. Glöm inte att ange bokningsnummer på presentkortet!

Presentkortet ska skickas med rekommenderat brev till: Solresor, Box 4045, 203 11 Malmö.

Är presentkortet förbrukat/använt?
Vill du kontrollera om ett presentkort är använt eller ej kan ni ringa till vår försäljningsavdelning och kontrollera detta. Uppge numret på presentkortet så kan vi se om det är använt eller inte. Hur länge gäller presentkorten? Våra presentkort gäller 3 år från inköpsdatum. Man kan inte förlänga giltighetstiden om man inte använt presentkortet innan sista förbrukningsdag. Du kan boka din resa fram till sista användingsdag för presentkortet men med avresa senare, så länge du löser in presentkortet innan det förfaller.

Om jag förlorar ett presentkort?
Vi ersätter inte förlorade presentkort. Detta är en värdehandling och ska hanteras med aktsamhet.

Kan jag lösa in ett presentkort och få pengar tillbaka?
Presentkortet kan endast användas som betalning på en resa innan avresan. Man kan inte lösa in presentkortet och få kontanter tillbaka.

Förfalskningar och försäljning av tredje part
Förfalskningar kan förekomma. Var noga att inte ingå i ett köpeavtal innan du fått presentkortet. Var noga att kontrollera att det inte är använt innan du köper ett presentkort via en tredje part.

Lämna aldrig ut ditt bokningsnummer till någon du inte känner!

Dela nuvarande URL via E-mail