Paketresa
Storstad
Rundresor
Premium
Golf
Skidresor

Popup-fönster

Går inte din resa att betala när du klickat på "betala din resa"?
Vår betalning görs i dagsläget via ett popup-fönster. I många webbläsare hindras popup-fönster automatiskt från att visas och täcka skärmen. Om popup-fönster blockeras visas ikonen för popup-blockering varning om blockerat popup-fönster i adressfältet. Du kan blockera eller tillåta popup-fönster manuellt.

Tillåt popup-fönster i Google Chrome
Tillåt popup-fönster i Firefox
Tillåt popup-fönster i Internet Explore


Tillåt popup-fönster i Google Chrome
1. Klicka på ikonen för popup-blockeraren  i änden på adressfältet.
2. Klicka på länken för popup-fönstret som du vill visa.
3. Om du alltid vill visa popup-fönster för webbplatsen väljer du Visa alltid popup-fönster från [webbplats]. Webbplatsen läggs till i undantagslistan. Den kan du hantera i dialogrutan Innehållsinställningar.


Tillåt popup-fönster i Firefox
När ett popupfönster har blockerats kommer Firefox att visa ett informationsfält i överkant på sidan och en ikon  i statusfältet.
1. Klicka på Inställningar och välj det första alternativet "Tillåt popup-fönster för Webbplats"
Tillåt popup-fönster i Internet Explorer
1. Klicka på kugghjulet i höger hörn.


2. Välj "Internetalternativ"

3. Klicka på Allmänt sedan Flikar


4. Välj Öppna "alltid popup-fönster i nya flik"

5. Klicka sedan på OK

 

Dela nuvarande URL via E-mail