Pass

Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt för hela utlandsvistelsen. De flesta länder har restriktioner/rekommendationer om passets giltighetstid. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs det att passet är giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. Speciella regler för inresa kan gälla om man har ett provisoriskt/tillfälligt pass. För exakt information, kontakta berörd ambassad.

Observera att ett pass, för att vara giltigt, inte får ha några skador. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär inte kan uppvisa giltigt identifikation, pass eller giltigt visum vid incheckning.

I många länder måste du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap vid incheckning på hotell eller på begäran av polis eller annan myndighet. Pass är i dessa fall oftast den enda giltiga identitetshandlingen. Vi rekommenderar att innan resan ta del av Polisens information gällande pass.

Det är vanligen ingen passkontroll mellan de länder som omfattas av Schengenavtalet. Det nationella identitetskortet, som utfärdas av Polisen och som gäller för resa inom Schengenområdet är en fullgod resehandling som styrker såväl innehavarens identitet som medborgarskap. Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom EU, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Solresor rekommenderar dock att man reser med pass även inom Schengen eftersom det nationella ID-kortet inte alltid accepteras för styrkande av identitet och nationalitet på resmålet.

Vi rekommenderar därför att du alltid tar med ditt pass, vart du än reser. Detta gäller såväl barn som vuxna. Observera att det krävs pass med fotografi även för spädbarn.

Här är en lista på vilka länder som ingår i Schengen.
All information om visum avser svenska medborgare. Andra regler kan gälla för innehavare av pass från andra länder samt vid längre resor. För mer detaljerad information, vänligen kontakta respektive ambassad.

Vad gäller reguljära resor är det mycket viktigt att kontrollera att alla uppgifter på bekräftelsen stämmer med vad du har bokat och att alla namnen är korrekt stavade och överensstämmer med uppgifterna i passet. En reguljär flygbiljett kan enligt gällande regler inte ändras sedan den har blivit utställd, utan varje ändring betraktas som avbeställning och nybokning.

Visum

Argentina
Botswana
Brasilien
Burma
Costa Rica
Dominikanska Republiken
Egypten
Förenade Arabemiraten
Indonesien
Kambodja
Kenya
Kuba
Maldiverna
Marocko
Mexiko
Namibia
Sri Lanka
Sydafrika
Thailand
Turkiet
USA
Vietnam
Zambia

 

Argentina
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för inresa i Argentina.

Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Argentinas ambassad (08 – 663 19 65) för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Botswana
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för inresa i Botswana.

Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Botswanas ambassad för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Brasilien
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för inresa i Brasilien.

Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Brasiliens ambassad (08 – 545 163 00) för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Burma
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.

Myndigheterna i Burma kräver visum för svenska medborgare för inresa i landet. Vänligen observera att visumansökan måste göras av dig själv via regeringens officiella hemsida

Om du inte är svensk medborgare måste du själv kontakta ambassaden för korrekt information - Myanmar Embassy (i Storbritannien) telefon +44 (0) 207 499 8841.

Följande krävs:
Ett pass giltigt minst 6 månader efter utresa från landet
Minst två tomma sidor i passet, vilket inte får vara sprucket eller sönder
Digitalt färgfoto (ca 4,8 X 3,8 cm) taget under de 3 senaste månaderna (ska laddas upp i samband med visumansökan online)
Tur- och returbiljett
Ankomstadress i Burma

Ansökan kan först ske efter erhållen flygtidtabell, vilken vi sänder er cirka 2 veckor före avresa. Vid detta tillfälle meddelar vi även den adress som ska anges i Burma.
Kostnaden är för närvarande 50 USD per visum och betalas med kort direkt via regeringens hemsida (ej återbetalningsbar). Ca en timme efter genomförd betalning erhålls ett e-mail med bekräftelse på om överföringen gått igenom. Därefter får man inom 5 arbetsdagar ett godkänt så kallat eVisa-brev sänt till sin e-mailadress. Detta ska skrivas ut och förvaras tillsammans med respektive biljett och kan efterfrågas redan vid incheckningen på Arlanda/Landvetter/Kastrup men även i Bangkok vid gaten vidare till Rangoon. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av dessa avgifter.

För bokning av inrikesflyg behöver vår lokala agent passuppgifter registrerade i bokningen. Vi ber dig därför vänligen att sända oss samtliga medresenärers passkopior, oss tillhanda senast 60 dagar före avresa. Tänk på att uppge bokningsnummer och avresedatum. Alla uppgifter som handhas av Solresor behandlas givetvis konfidentiellt och i enighet med personuppgiftslagen och kommer inte att användas i annat syfte än beskrivning ovan.
Om du ämnar ansöka om nytt pass är det mycket viktigt att du gör det innan du skickar dina passuppgifter till oss samt ansöker om visum.

Costa Rica
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för inresa i Costa Rica.

För medborgare i annat land kan aktuella visumregler kontrolleras på Costa Ricas ambassad i Oslo på telefon +47 22 42 58 53.

Flygbyte sker i New York vilket innebär att den amerikanska invandrarmyndigheten måste passeras. För svenska medborgare gäller visa waiver-programmet vid inresa till USA, vilket innebär att visering inte behövs för vanliga turistresor på kortare tid än tre månader. Från januari 2009 gäller att resenären personligen måste registrera sig hos de amerikanska myndigheterna (Department of Homeland Security) genom att fylla i en blankett på Internet (https://esta.cbp.dhs.gov) senast tre dagar innan avresa. När ansökan godkänts erhålls ett elektroniskt inresetillstånd som sedan gäller för obegränsat antal resor till USA under två års tid, eller så länge som passet är giltigt. Från och med 8 september 2010 kommer kostnaden för ansökan att bli 14 USD.

För att kunna bekräfta er inresa till USA för flygbolaget kommer Solresor behöva passuppgifter från varje resenär.
Passkopia kan mailas till: passuppgifter@solresor.se Vänligen uppge bokningsnummer och avresedatum

Dominikanska Republiken
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för turistresa i Dominikanska republiken. Vid ankomst erhålls ett så kallat turistkort vilket är inkluderat i resans pris.

Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Dominikanska Republikens ambassad för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Egypten
För inresa i Egypten krävs visum. Är du nordisk medborgare kan du köpa ett visum av Solresor, i samband med beställning av din resa, för 250 kr. Du erhåller visumet på flygplatsen i Hurghada.

Har du inget nordiskt medborgarskap ber vi dig kontakta Egyptens konsulat på telefon 08-459 98 70 eller besök deras hemsida. Tänk på att ditt pass måste vara giltigt i minst sex månader efter det att du lämnat Egypten.

Förenade Arabemiraten
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.

Visum tillhandahålls kostnadsfritt för nordiska medborgare vid ankomst till Förenade Arabemiraten. Detta visum gäller i 30 dagar.
Kontrollera ditt pass i god tid före avresan! Ditt pass måste vara giltigt minst 6 månader från utresedatum till Förenade Arabemiraten, du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så. Alla barn måste ha ett eget pass. Det är ej möjligt att resa till Förenade Arabemiraten med trasigt- eller provisoriskt pass. Israeliska stämplar kan medföra nekad inresa i landet. Ingen sida i passet får på något sätt vara skadad. Skadat pass är ogiltigt och medför nekad ombordstigning. Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad för besked om passregler och visumkrav. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär inte kan uppvisa giltigt pass eller visum vid incheckning. Ogiltigt pass eller eventuellt saknat visum leder till nekad ombordstigning.

Indonesien
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för inresa i Indonesien.
Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Indonesiens ambassad för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Kambodja
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.

För svenska medborgare krävs visum för inresa i Kambodja. Visum ordnas vid gränsövergången och kostar $20. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av dessa avgifter. Ta med en kopia av ditt pass samt ett passfoto (3 x 4 cm).
Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Kambodjas ambassad för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Kenya
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs visum för inresa i Kenya.
Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Kenyas ambassad (08 – 218 30 09) för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Viseringen expedieras för svenska medborgare vid passkontrollen mot en avgift på 50 USD/pass. Medtag jämna pengar. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av dessa avgifter.
Visum går även att söka på förhand genom en ansökan online (evisa.go.ke/evisa.html).

Kuba
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Passet ska ha minst två tomma sidor. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs visum för inresa till Kuba och det måste arrangeras innan avresa.

Utländska medborgare bör kontakta sin ambassad eller Kubas ambassad för visumkrav. Skadat pass kan även medföra nekad ombordstigning.
Visum kan sökas direkt på ambassaden i Stockholm . Kubas ambassad når du på telefon 08 - 545 83 277. För mer information, gå gärna in på ambassadens hemsida.
Du kan även söka visum via Solresor. Kostnaden för visumpaket är SEK 400:- per person och gäller endast för bokad resa. Kopia på pass samt ifylld ansökan för visumpaket skall vara Solresor tillhanda senast 6 veckor innan avresa. Observera att Solresors visumpaket kan ej bokas vid endast landarrangemang. Solresor kan endast erbjuda visumpaket till svenska medborgare.
Ansök här.

Maldiverna
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs visum till Maldiverna och detta fås kostnadsfritt vid ankomst.

Utländska medborgare bör kontakta sin ambassad eller Maldivernas ambassad för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Marocko
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävst inte visum för resor upp till 3 månader i Marocko.

Utländska medborgare bör kontakta sin ambassad eller Marockos ambassad för besked om passregler och eventuella visumkrav.
Vid frågor om visum kontakta Marockos ambassad på telefon 08 – 545 511 30.

Mexiko
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för turistresa i Mexiko. Vid ankomst erhålls kostnadsfritt ett så kallat turistkort.

Utländska medborgare bör kontakta sin ambassad eller Mexikos ambassad för visumkrav.
Kontakta Mexikos ambassad i Stockholm för ytterligare information, telefon 08 - 663 51 70.

Namibia
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för inresa i Namibia.

Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Namibias ambassad för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Sri Lanka
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs visum vilket skall sökas innan avresan elektroniskt (ETA Electronic Travel Authorization) via Internet. Visum kostar för närvarande 35 USD och betalas med bankkort/kreditkort. Använd denna länk, då det annars finns en risk att ni hamnar på sidor som tar extra betalt. Passet skall innehålla två tomma sidor och vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av dessa avgifter.

Utländska medborgare bör kontakta sin ambassad eller Sri Lankas ambassad för visumkrav.
Vid frågor om visum kontakta Sri Lankas ambassad i Stockholm på telefon 08 - 663 65 23 eller e-post consular@stockholm.embassy.gov.lk.

Sydafrika
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Passet ska ha minst två tomma sidor. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för inresa i Sydafrika.

Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Sydafrikas ambassad (08 – 24 39 50) för besked om passregler och eventuella visumkrav.
För barn under 18 år gäller sedan 1 juni 2015 särskilda regler. Mer information om detta kan man läsa på UD:s hemsida.

Thailand
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för turistresa upp till 30 dagar i Thailand.

Är du svensk medborgare med annat ursprung eller medborgare i annat land, måste du själv kontakta thailändska ambassaden för mer information. Det är alltid resenären själv som är ansvarig för sitt pass och att rätt visum finns för resan.
För mer information, kontakta Thailändska ambassaden för ytterligare information, telefon 08 - 791 73 40.

Turkiet
Kontrollera ditt pass i god tid före avresan! Ditt pass måste vara giltigt minst 150 dagar efter hemresedatum från Turkiet. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så.

USA
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.

För svenska medborgare gäller visa waiverprogrammet vid inresa till USA, vilket innebär att visering inte behövs för turistresor kortare än tre månader. Detta under förutsättning att man har ett giltigt svenskt pass som är maskinellt avläsbart (två tryckta rader med namn och siffror längst ner på personsidan). Pass som utfärdas från och med 26 oktober 2006 måste dessutom ha ett digitalt integrerat foto. Inga provisoriska pass accepteras. I övriga fall krävs visum. Allmänt gäller att pass ska vara oskadat och får till exempel inte vara försett med egna anteckningar på sidorna avsedda för in- och utresestämplar.

Från januari 2009 gäller att resenären personligen måste registrera sig hos de amerikanska myndigheterna (Department of Homeland Security) genom att fylla i en blankett på Internet (https://esta.cbp.dhs.gov) senast tre dagar innan avresa. När ansökan godkänts erhålles ett elektroniskt inresetillstånd som sedan gäller för obegränsat antal resor till USA under två års tid, eller så länge som passet är giltigt. Från den 8 september 2010 kommer en turistskatt på 14 dollar att införas och den kommer att tas ut i samband med att man ansöker om inresetillstånd. Dessutom har de amerikanska säkerhetsmyndigheterna TSA (Transport Security Administration) infört nya regler gällande passagerarinformation för resenärer som reser till USA.
Fullständigt namn enligt passet, födelsedatum och kön måste på förhand registreras i flygbokningen. Solresor behöver för att kunna bekräfta bokningen fullständig passinformation från varje resenär. Passkopian kan mailas till passuppgifter@solresor.se. Vänligen uppge bokningsnummer och avresedatum.

Vietnam
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs inget visum för turistresa i Vietnam.

Är du svensk medborgare med annat ursprung eller medborgare i annat land, måste du själv kontakta vietnamesiska för mer information. Det är alltid resenären själv som är ansvarig för sitt pass och att rätt visum finns för resan.
För mer information kontakta Vietnamesiska ambassaden telefon 08-55 621 077.

För att kunna bekräfta bokningen av vistelsen på båten behöver Solresor fullständig passinformation från varje resenär. Passkopian kan mailas till passuppgifter@solresor.se.

Zambia
Kontrollera i god tid före avresan att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter hemkomst. Solresor ansvarar inte för följderna om resenär saknar giltigt pass.
För svenska medborgare krävs visum till Zambia. Viseringen expedieras för svenska medborgare vid passkontrollen mot en avgift på 50 USD/pass. Medtag jämna pengar. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av dessa avgifter.

Utländska medborgare uppmanas att kontakta sitt lands ambassad eller Zambias ambassad för besked om passregler och eventuella visumkrav.

Dela nuvarande URL via E-mail