Miljö

Vi har alla ett ansvar för vår miljö - såväl stora företag som enskilda individer. Solresor tar ansvar för miljön genom vårt arbete i Sverige och utomlands på våra resmål. Nedan följer några exempel på vårt miljöarbete.

Stort trädplanteringsprojekt på Malta
Eftersom trädplantering ligger oss varmt om hjärtat har vi engagerat oss i ett trädplanteringsprojekt. I samband med uppförandet av en familjepark på Malta skänkte Solresor samtliga träd som planterades i parken, totalt 30 000 träd. Rekreationsparken är belägen i Marsascala och omfattar 85 000 kvadratmeter. Området erbjuder bland annat picknickplatser och vandringsleder. Maltas miljöministerium har anlagt parken och står även för underhållet. Parken invigdes i slutet av 2012.

Hotell
Solresor äger inga hotell och därmed ansvarar vi inte för den dagliga driften på de hotell där vi inkvarterar våra resenärer. Istället kontrakterar vi ett antal rum per säsong på hotell runt om i världen. I våra förhandlingar och genom våra kontrakt med hotellen påverkar vi hotellen att handla etiskt och korrekt i relation till sin arbetskraft, det omgivande samhället och miljön. Vi kräver att de hotell vi anlitar följer de lagar och regler som gäller i det aktuella landet. Vi ställer krav på att hotellen har en miljöpolicy. Detta för att säkerställa att de arbetar på ett miljövänligt sätt, gör miljövänliga inköp, samt hanterar avfall på ett så miljövänligt sätt som möjligt för just det landet. Hotellen skall dessutom uppmana hotellgästerna att agera miljövänligt under sin vistelse.

Flyg
Enligt de flesta experter är det mest miljövänliga alternativet för flygresor att flyga med en modern flygplansflotta och att se till att flygplanen fylls. Dessutom är kabinfaktorn i snitt ca 99 % vilket gör charterflyget till det mest miljövänliga alternativet jämfört med reguljärflyget.

Klimatkompensation
När det gäller klimatkompensation har du som resenär själv möjligheten att ta ställning till vilken organisation du vill anlita för att klimatkompensera din semesterresa. Här är några exempel på kända organisationer;
Greenseat 
Naturskyddsföreningen 
Tricorona 

  

Dela nuvarande URL via E-mail