Reklamation

Om det är något du inte är nöjd med under semestern är det viktigt att du meddelar vår platspersonal, som då har möjlighet att åtgärda problemet. Om du är på ett resmål där vi inte har egen platspersonal kontaktar du vår lokala samarbetspartner, (kontaktuppgifter fås vid ankomst).

Om du ändå anser att situationen inte löstes under semestern har du i efterhand möjlighet att göra en reklamation med hjälp av detta formulär. När formuläret är ifyllt skickas det till vår Kundservice, som återkommer med ett svar till dig.

Observera att reklamationen måste vara oss tillhanda inom två månader efter hemkomst från resan.


* = obligatorisk


PERSONLIGA UPPGIFTER
 
 
 
UPPGIFTER OM RESAN
 
 
 
 
 
Framfördes klagomålen till platspersonalen? *
 
 
 
 

Dela nuvarande URL via E-mail