Paketresa
Rundresor
Premium
Golf

Avbeställningsskydd

Boka Avbeställningsskydd och få Öppet köp
Vi erbjuder alla som bokar Solresors avbeställningsskydd Öppet köp fram till 60 dagar innan avresa (resor med reguljärflyg och rundresor 90 dagar). Avbokar du din resa inom Öppet köp-tiden betalas handpenningen tillbaks. Handpenningen är 1000 kr på en charterresa och 2500 kr på en rundresa per person.

Avbeställningsskydd - En försäkring!
Vårt avbeställningsskydd är en försäkring som skyddar mot höga avbokningskostnader om du t.ex. blir akut sjuk och ej kan resa. Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas ej vid en eventuell av/ombokning.

När gäller avbeställningsskyddet?
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall: Akut sjukdom, olycksfall etc som drabbar dig själv eller nära anhörig och i vissa fall medresenär. Om du avbokar din resa och avbeställningsskyddet ej gäller, då gäller ordinarie om- avbeställningsregler. Läs mer här.

Huvudregeln är att det skall vara orimligt att genomföra resan. Exempel på sådana fall är när en läkare direkt avråder från resa pga sjukdom som försvårar genomförandet av resan eller t.ex. brand i hemmet i tidsmässig nära anslutning till avresan o.s.v.

Läs mer i Särskilda resevillkoren punkt 4.
Avbeställningsskyddet är en försäkring och därigenom är den förknippad med både skyldigheter och rättigheter.

Avbeställningsskydd erbjuds ej för Kryssningar.

Skyldigheter
Avbeställningsskydd skall bokas i samband med bokning av resan. Resan måste avbokas omedelbart efter det att hinder uppstått.

Avbeställningsskyddet är ej tillämpligt om man avvaktar med att avboka resan i förhoppning om t.ex. ett tillfrisknande antingen hos sig själv eller nära anhörig. Intyg om förhinder måste vara oss tillhanda senast 5 dagar efter avbokningstillfället. Intyg från Försäkringskassan gäller ej.

Läkarintyg måste uppfylla följande kriterier:
- Läkaren måste avråda från resa.
- Personligt besök krävs.
- Diagnos måste anges.
- Datum för första undersökning/behandling.
- Datum för den undersökning som ligger till grund för läkarens avrådan till resa.
- Läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer samt läkarens namnförtydligande genom stämpel.

Rättigheter
Om ovanstående skyldigheter är uppfyllda erhåller resenären återbetalning av erlagd likvid minus en expeditionsavgift på 200 kronor per person och erlagd avgift för avbeställningsskyddet. Återbetalning sker ca 1-2 veckor efter det att godkänt läkarintyg är oss tillhanda.

Det skall vara orimligt att genomföra resan.

Pris för avbeställningsskydd på charterresor
1 vecka: 225:-
2 veckor: 325:-
3 veckor: 425:-

Pris för avbeställningsskydd på reguljära resor
Alla reslängder 795:-

Dela nuvarande URL via E-mail