Paketresa
Storstad
Rundresor
Premium
Golf
Skidresor

Cookies och personuppgifter

Användarvillkor

Allmänt
Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för webbplatsen www.solresor.se (”Webbplatsen”) som innehas av TravelCo Nordic.

Genom att gå in på Webbplatsen godkänner besökaren (”Användaren”) Användarvillkoren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon av TravelCo Nordics tjänster eller produkter, har villkoren för produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren.

Det material som finns tillgängligt på Webbplatsen kan skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Varumärken eller andra kännetecken som TravelCo Nordic har immaterialrättsligt skydd för får inte användas i strid med detta skydd, innefattande användande i metataggar eller liknande, utan TravelCo Nordics skriftliga medgivande. TravelCo Nordic garanterar inte att den information som framkommer på Webbplatsen är fullständig, riktig eller uppdaterad eller att den fungerar utan avbrott eller störningar. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. TravelCo Nordic ansvarar inte i något fall för externa webbplatsers innehåll eller funktionalitet.

TravelCo Nordic är ett danskt företag med organisationsnummer (CVR) 21 14 81 80. TravelCo Nordic producerar och säljer de resor som marknadsförs under varumärket Solresor.

Om cookies 
Webbplatsen använder cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Användaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Det mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Cookien kan till exempel användas för att lagra inställningar för hur en webbplats ska visas, för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller för att underlätta vissa funktioner på webbplatsen. Ändamålet för användningen av cookies är att kunna erbjuda Användaren en bättre tillgång till Webbplatsens funktioner. Webbplatsen använder även s.k. tredjepartscookies. Användaren kan blockera eller tillåta cookies för sin webbläsare. Användaren kan även avlägsna vissa eller alla befintliga cookies. Genom att Användaren tillåter cookies samtycker Användaren till att Webbplatsen hanterar cookies. Användaren kan alltid återkalla sitt samtycke genom att blockera cookies, men Webbplatsen kan då komma att inte fungera på ett tillfredsställande sätt i förhållande till Användaren. För frågor avseende cookies som används av Webbplatsen hänvisas till solresor@solresor.se.

Tredjepartscookies
I syfte att utvärdera digital marknadsföring, samt förse dig med relevanta annonser på den här och andra webbsajter, använder vi oss av Delta Projects. För mer information om Delta Projects datapolicy och opt-out/avanmälning, gå till Deltaprojects hemsida.

Om personuppgifter 
TravelCo Nordic behandlar personuppgifter såsom bl.a. namn, adress, e-postadress och telefonnummer för sina kunder (nedan ”Kunden”). Sådan behandling sker för att tillhandahålla TravelCo Nordic produkter och tjänster, samt för marknadsföring av dessa. Om det behövs för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna lämnas uppgifterna ut till TravelCo Nordic samarbetspartners. Personuppgifter kan även användas för direkt marknadsföring. Genom att beställa en resa eller tjänst som TravelCo Nordic tillhandahåller samtycker Kunden till sådan behandling av personuppgifter. Kunden kan för de fall då behandlingen förutsätter samtycke när som helst återkalla samtycket genom skriftligt meddelande till TravelCo Nordic. TravelCo Nordic är skyldigt att efter Kundens skriftliga förfrågan till TravelCo Nordic en gång per år gratis lämna besked om huruvida personuppgifter om Kunden behandlas eller ej. Om sådana uppgifter behandlas skall TravelCo Nordic också lämna skriftlig information om vilka uppgifter om Kunden som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut. Om någon uppgift inte har behandlats enligt personuppgiftslagen eller föreskrifter är TravelCo Nordic skyldigt att efter begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter.

Frågor?
Om du har frågor angående cookies och vårt användande av dem är du välkommen att kontakta oss på info@solresor.se.

 

 

Social media policy

Policy för Solresor
Vi på Solresor ser våra sidor på Facebook som en mötesplats. Det är ett ställe för oss att möta våra kunder och andra som följer oss på Facebook. Vi delar med oss av nyheter, ger restips, svarar på frågor och tar emot feedback. Det är också en mötesplats för våra kunder och Facebook-följare att kommunicera med varandra genom att utbyta erfarenheter, tipsa varandra eller att finna resesällskap på t ex en träningsresa.

På våra Facebook-sidor vill vi ha en öppen, ärlig och trevlig dialog. Vi förbehåller oss därför rätten att radera innehåll som vi bedömer som kränkande, stötande eller brottsliga samt om de inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller inlägg som bryter mot personuppgiftslagen. Inlägg med marknadsföring av andras verksamheter kan plockas bort, då vi inte anser att de hör hemma på våra sidor. Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från Facebook-sidan samt få sina inlägg raderade. Se även Facebooks generella användarvillkor.

För eventuella frågor om vår Facebook-policy är du välkommen att kontakta oss: press@solresor.se
 
Policy för Solresors Twitter-konton
Vi på Solresor ser våra Twitter-konton som en mötesplats. Det är ett ställe för oss att möta våra kunder och andra som följer oss på Twitter. Vi delar med oss av nyheter, ger restips, svarar på frågor och tar emot feedback. Det är också en mötesplats för våra kunder och Twitter-följare att kommunicera med varandra genom att utbyta erfarenheter.

På våra Twitter-konton vill vi ha en öppen, ärlig och trevlig dialog. Vi förbehåller oss därför rätten att radera inlägg/tweets som vi bedömer som kränkande, stötande eller brottsliga samt om de inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller inlägg/tweets som bryter mot personuppgiftslagen.  Marknadsföring av andras verksamheter kan plockas bort. Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från Solresors Twitter-konton samt få sina inlägg/tweets raderade. Se även Twitters generella användarvillkor.

För eventuella frågor om vår Twitter-policy är du välkommen att kontakta oss: press@solresor.se

Dela nuvarande URL via E-mail