Solresor Golf Invitational

Välkomna till 2017 års Solresor Golf Invitational!
Vi har i år utökat antalet platser till slutfinalen i Dubai till 16 stycken jämfört med 12 stycken 2016 (andra chansen utgår).

Vi erbjuder 18 kvalificeringstävlingar. Det är fritt fram att delta i flera tävlingar. Tävlingar som är markerade med * i spelprogrammet spelar Sverigefinal på Båstad GK, övriga spelar Sverigefinal på Vidbynäs GC. Det är inte möjligt att välja spelplats på Sverigefinalen.

Tidigare år har arrangörsklubbarna vanligtvis krävt tävlingshandicap för att deltagare ska ha möjlighet att vinna priser i denna tävling. SGF skriver så här i tävlingsbestämmelserna för denna tävling:
Arrangörsklubben av kvalificeringstävlingarna kan kräva att båda spelarna i paret har tävlingshandicap (minst fyra handicapronder 2016 eller 2017) för att kunna mottaga pris.

2017 inleder vi ett samarbete med tidningen Golfbladet. Ni kommer att möta representanter från Golfbladet på ett utvalt korthål där ni kan delta i en närmast hål aktivitet kallad ”ett slag för miljön”.

Aktiviteten är frivillig och du som vill delta betalar 100 kr i startavgift vid hålet och får då ett antal golfrelaterade prylar, deltar i en ”närmast hål tävling” samt en HIO-tävling. Lyckas du med ett HIO på detta hål vinner du 7.000 kr i resecheckar från Solresor!

Tävlingsbestämmelserna för Solresor Golf Invitational 2017 är godkända av Svenska Golfförbundet.

Spelprogram

17 april Malmö Burlöv GK*
23 april Söderåsens GK*
7 maj Öijared GK*
12 maj Vidbynäs GC (North Course)
13 maj Romelåsens GK*
14 maj Ingarö GK (Ängsbanan)
14 maj Karlstad GK
20 maj Grödinge GC
21 maj Bosjökloster GK*
25 maj Falun-Borlänge GK
26 maj Örebro City Golf & CC
26 maj Knistad Golf & CC
28 maj Lysegårdens GK*
28 maj Gävle GK
11 juni Visby GK
18 juni Österåkers GK
5 juli Golf Uppsala (Söderby)
13 juli Rönnebäck GK*
14 aug Sverigefinal Vidbynäs GC (South Course)
21 aug Sverigefinal Båstad GK (Nya banan)
December Slutfinal Dubai

Tävlingsbestämmelser

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller respektive arrangörsklubbs lokala regler på varje spelplats.

Villkor för tävling

Deltagare
För att få delta gäller följande krav:
- Fyllt 18 år senast på tävlingsdagen för aktuell tävling
- Högst handicap 54 (högsta handicap som får tillgodoräknas är 28,0)
- Medlem i en svensk golfklubb eller ansluten till en svensk association eller vara medlem i en utländsk golfklubb

Omfattning
Solresor Golf Invitational 2017 är en partävling med 18 kvalificeringstävlingar, två Sverigefinaler och en slutfinal.

Kvalificering
Segrande par i varje kvalificeringstävling kvalificerar sig till Sverigefinal. Vidbynäs GC (South Course) står värd för ena Sverigefinalen där fem par från ”övre delen” av Sverige (11 kvalificeringstävlingar) kvalificerar sig till slutfinalen i Dubai. Den andra Sverigefinalen spelas på Båstad GK (Nya banan) och där kvalificerar sig tre par från ”nedre delen” av Sverige (7 kvalificeringstävlingar) till slutfinalen i Dubai. Båda spelarna i varje par som kvalificerar sig till Sverigefinal och slutfinal måste delta annars måste paret lämna återbud. Ett par som kvalificerar sig till Sverigefinal och slutfinal och som lämnar återbud ersätts inte.

Avgörande vid lika resultat
I första hand tillämpas spelhandicapmetoden, det vill säga det par med lägst sammanlagt spelhandicap rangordnas högst, i andra hand matematiska metoden och i tredje hand lottning.

Spelform
Damer spelar från standardtee för damer och herrar från standardtee för herrar. Spelformen i alla tävlingar är tvåmannascramble slagspel netto där paret måste välja båda spelarnas utslag nio gånger var. Kvalificeringstävlingarna och Sverigefinalerna genomförs över 18 hål vardera och slutfinalen över 36 hål.

Handicap
Arrangörsklubben av kvalificeringstävlingarna kan kräva att båda spelarna i paret har tävlingshandicap (minst fyra handicapronder 2016 eller 2017) för att kunna mottaga pris. 

Högsta exakta handicap som får tillgodoräknas är 28,0. 
1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5.
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
3. Resultaten från punkt 1 och 2 adderas.
4. Summan (med decimaler) blir lagets spelhandicap.

Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningsavgiften är 450 kr/par. Arrangörsklubben bestämmer urvalsordning vid överanmälan.

Övriga villkor
Sverigefinalerna spelas på Båstad GK och Vidbynäs GC. Slutfinalen spelas i Dubai. De par som kvalificerar sig till slutfinal får flyg tur och retur från Arlanda/Köpenhamn, transfers, boende, frukost och fyra greenfee. Vinsterna är personliga och kan ej överlåtas eller tas ut vid ett annat tillfälle än finalresan. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Lokala regler
Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med mera), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot lokal regel

Slagspel – Två slag

Dessutom gäller respektive arrangörsklubbs lokala regler.

Tävlingsregel
Tävlingsregeln gäller enbart i kvalificeringstävlingarna och Sverigefinalerna.

Transportmedel
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Undantag: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.

Dela nuvarande URL via E-mail